Förändra kulturen

Kartlägg värderingar

Det vi kan förstå kan vi också förändra, detta är förmodligen anledningen till att det finns många rapporter som visar ekonomisk utveckling, produktivitet och effektivitet. Dessa traditionella mätvärden är relativt lätta att förstå men berättar inte någonting om hur anställda känner eller hur kul de har på jobbet. För att förstå din kultur och vad som kännetecknar den behövs nya tillvägagångssätt och framför allt verktyg som kan ge svar på viktiga frågor om hur det är att arbeta i din organisation.

LÄS MER
Certified consultant
Värderingsdrivet ledarskap är grunden i en värderingsdriven organisation

Värderingsdrivet ledarskap

Som ledare har du ett uppdrag att hjälpa, stödja och utveckla andra människor. För att klara det måste du hitta ditt sanna jag som person och övervinna rädslan som hindrar dig från att agera fritt och skapa värde. Ledare förtjänar förtroende och känner till konsekvenserna av sina handlingar eftersom de har ökat medvetenheten och utvecklat förmågan att fokusera på win-win beslut som gynnar alla intressenter. Du visar att du bryr dig och får människor att känna sig säkra, hörda och fria att arbeta mot de viktigaste målen och företagets vision.

LÄS MER
En värderingsdriven kultur fokuserar på att radera rädslor i kommunikationen mellan människor för att skapa mer lycka på jobbet

Glädje på jobbet

I en kultur som kännetecknas av tydliga positiva värderingar och inga tecken på rädsla blomstrar innovation, aktivitet och utveckling mellan individer och grupper. Alla blir involverade och vill delta på eget initiativ och bidra till företagets högre syfte. När anställda tycker att deras arbete är meningsfullt och kulturen matchar deras personliga värderingar ökar engagemanget för att utveckla företaget och ständigt förbättra kundupplevelsen. En kultur full av glädje är både hälsosam och lönsam.

LÄS MER
Online tjänster över hela världen, vi kan samarbeta var du än befinner dig - som en grupp eller som en individ

Närvaro online

Oavsett var du befinner dig, så står vi till din tjänst – som en grupp eller en individ. De digitala verktygen är väsentliga för den moderna ledaren och den moderna organisationen. Fler och fler människor upptäcker de fantastiska möjligheterna i livet när de använder de nya sätten att kommunicera. För att kunna matcha kommande generationers begäran om frihet och flexibilitet måste du anpassa dig till den digitala utvecklingen som sker just nu. Framtidens affärsvärld, kräver nya sätt att agera och en utvecklad kultur för att blomstra som ett företag.

LÄS MER