Skapa mer glädje på jobbet

I en kultur som kännetecknas av tydliga positiva värderingar och inga tecken på rädsla blomstrar innovation, aktivitet och utveckling mellan individer och grupper. Alla blir involverade och vill delta på eget initiativ och bidra till företagets högre syfte. När anställda tycker att deras arbete är meningsfullt och kulturen matchar deras personliga värderingar ökar engagemanget för att utveckla företaget och ständigt förbättra kundupplevelsen. En kultur full av glädje är både hälsosam och lönsam.

Ni får stöd genom hela processen – investera i mer glädje på jobbet!

Kartlägg er kultur

Kartlägg

När ni kartlägger värderingarna i kulturen får ni en tydlig bild av vad som verkligen är viktigt för de anställda, vad som engagerar dem för att bidra till organisationens framgång. När alla anställda är inkluderade att delta skapas engagemang och delaktighet kring ert arbete för att utveckla kulturen.

Analysera er rapport

Analysera

Vi presenterar en rapport som visar skillnaden mellan er nuvarande kultur och er önskade kultur. Rapporten visar också viktiga personliga värderingar, för de anställda och i vilken utsträckning de matchar företagets kultur. Rapporten visar också om det finns energiläckage i organisationen.

Förändra kulturen

Förändra

Resultatet av utvärderingen är grunden för att utforma en effektiv handlingsplan för att få mer arbetsglädje. Du får en tydlig uppfattning om vad som fungerar bra och vad som behöver förändras för att kunna utveckla den kultur som stödjer ert högre syfte och era värderingar på er resa mot er vision.

Glada medarbetare skapar fantastiska resultat!

LÅT OSS TALA OM HUR
a