Leadership

Att bli en framgångsrik ledare – någon som kan bygga ett högpresterande, välmående team eller en hel organisation, handlar inte om VAD du gör, även om det naturligtvis är viktigt, det handlar om hur du gör det! Det handlar om att leva beteenden som på ett positivt sätt återspeglar dina djupaste värderingar. Det skapar uthållighet, glädje och varaktig framgång, både för företaget och de som arbetar i organisationen.

Värderingsdrivet ledarskap skapar lönsamhet och förtroende

Forskning visar att värderingsdrivna team, organisationer och samhällen är mest framgångsrika. Värderingsdrivna organisationer genererar högre avkastning, är mer kundfokuserade och mer produktiva. De anställda i dessa företag har också ett högre engagemang, stannar längre inom företaget och har lägre frånvaro från jobbet. Värderingsdrivna organisationer genererar också mer kundlojalitet och mer värde för samhället. Anledningen till framgångarna är att de strävar efter att möta behoven hos alla intressenter, vilket i sin tur genererar högt förtroende. Tillit och förtroende inkluderar människor och för oss närmare varandra och gör det naturligt för energi och passion att flöda.

Våra ledarutvecklingsprogram

Values driven person have learned to handle fears

Värderingsdriven person

Programmet stödjer dig i din strävan att utveckla inre styrka genom att kristallisera ett personligt högre syfte och en tydlig uppsättning värderingar. Du får vägledning för att växa till en livskraftig person med ett tydligt inre lugn. Du kommer att utveckla beteenden och mentala strategier för att hantera begränsande rädslor och få en djupare förståelse för vikten av en utvecklad kommunikation och hur den påverkar resultatet av dina ansträngningar.

Värderingsdriven ledare

Värderingsdriven ledare

Programmet hjälper dig att utveckla ett tydligt och modernt värderingsgrundat ledarskap. Det ger dig också verktyg och förståelse för hur du kan hjälpa andra att utveckla sitt ledarskap. Du får guidning i hur du kan knyta an till dina egna ledarskapsvärderingar och utveckla din emotionella intelligens. Du utvecklar den inre stabilitet som krävs för att kunna hantera både dina egna och andra personers behov på ett balanserat sätt. Du lär dig den verkliga innebörden av win-win.

Värderingsdriven strateg

Värderingsdriven strateg

Att utveckla en värddriven organisation kräver ett välbalanserat ledarskap från de ansvariga för organisationens utveckling. Du vidtar åtgärder för att genomföra och vårda kulturen genom att leva de beteenden som demonstrerar de värderingar som din organisation har valt. Du växer till en sann förebild och arbetar fokuserat för att skapa en attraktiv arbetsplats och ett hållbart, framgångsrikt företag.

Kontakta coachen

Coachen

Din coach är en mycket senior och erfaren utvecklare. Efter mer än 1 000 kunder för individuell coachning har Göran haft möjlighet att arbeta tillsammans med ledare från de flesta typer av företag, som industri och finans till e-handel och byggföretag. Oavsett vilken roll du har, har vi ett utvecklingsprogram med rätt process som hjälper dig att växa från var du befinner dig just nu till en ny professionell nivå. Kontakta Göran för ett möte helt gratis för att ta reda på vad som skulle vara den bästa lösningen för dig.

Ledarskapsfilosofi 

Valuerize är partner till Barrett Values Center och drar nytta av den stora kunskapsbasen för värderingsdrivna organisationer som utvecklats av Richard Barrett. För att samla fakta i alla våra utvecklingsprocesser använder vi Barrett-modellen. Det finns ett brett utbud av utvärderingar som skapats för att kristallisera de positiva och begränsande värderingarna hos personer, ledare och organisationer. De moderna och mycket effektiva verktygen hjälper oss att hitta rätt fokus för förändring vilket gör ledarutvecklings- och workshop-processer motiverande och framgångsrika för våra kunder.

Certified consultant