Om Valuerize

Vi är mitt i ett paradigmskifte där både människor och organisationer aktivt söker nya sätt att samarbeta för att skapa en bättre värld. Vi kan se en tydlig trend som indikerar att vi måste flytta vårt nuvarande fokus på pengar och individuell framgång till mer medvetna och värdeskapande beteenden. Det rådande paradigmet säger att någon behöver förlora om du vinner, att mer pengar och högre vinster är den ultimata framgången, men nu vet vi att detta leder till både ekologisk kollaps och att människor får problem med psykisk sjukdom.

Lycka och mening skapas inte genom fokus på högre vinster och ökad kontroll, utan genom positiva kärleksfulla relationer och glädjen att uppfylla ett gemensamt högre syfte. Människor som arbetar tillsammans mot ett högre syfte, bortom vinster och som förstår kraften i värdeskapande relationer kommer att blomstra på ett sätt som lyfter både människor och resultat långt över dagens nivå. Genom att öka medvetenheten om hur kommunikation fungerar och förbättra människors emotionella intelligens kan individer och organisationer bli mer framgångsrika än någonsin.

Det är ledarens uppgift att ta hand om människorna i organisationen. Se till att de mår bra, lyssnas på dem och att de har allt de behöver för att lyckas i sitt uppdrag. Det gör det lättare för människor att utvecklas, bli mer innovativa och att ständigt bidra till sina egna och alla intressenters framgång.

Historia

Företaget startade redan 2012 som ett resultat av några mycket viktiga och upplyftande personliga insikter för mig. Kraften i resan mot ett högre syfte i kombination med fördelarna med ökad medvetenhet hos alla människor gjorde det klart. Vi kan och behöver bidra till en bättre värld genom att ta hand om våra viktiga personliga behov. När vi försöker vara bra för andra utan att tillgodose våra egna grundläggande behov kan vi inte blomma ut. De personliga vinsterna är fenomenala när du utkristalliserar dina djupaste personliga värderingar och genom ökad medvetenhet förstår hur du behöver bete dig för att möta dessa behov. När du lever dina personliga värderingar kan du utvecklas och bli den bästa versionen av dig själv någonsin, vilket ger dig den nödvändiga plattformen för att vara i balans när du stödjer andra. Du har skapat en win-win situation och ett liv i balans.

Förändra kulturen

Valuerize strategiska ramverk

Högre syfte

Att accelerera utvecklingen av värderingsdrivna kulturer

Vision

Kärleksfulla människor samarbetar i en hållbar värld

Mission

Att hjälpa människor öka sin medvetenhet, fokus och inre lugn